Wat is het leren van de toekomst?

Het onderwijs is inclusief, zowel voor de docent als de student. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Het leren is ervaringsrijk en wordt gevoed vanuit de eigen nieuwsgierigheid. De docent heeft hierbij de rol als coach, expert en opvoeder. Leren gebeurd in samenhang met de maatschappij, op straat, thuis en in de klas.

Hieraan ligt ten grondslag het model van Gert Biesta:

De cockpit van de toekomst

Op school is er een voortdurende interactie tussen docenten en studenten. Leren is hierbij de drijvende factor en bepaald zowel het werk van de docent, als de ontwikkeling van de student.

Wij willen het volgende mogelijk maken:

  • het leren van de toekomst,
  • co-creatie tussen docenten en studenten in het ontwerpen van hun onderwijs,
  • creativiteit als motor in de snel veranderende samenleving.

Met de blik en visie op het grote geheel van een piloot, willen wij docenten inspireren om de het onderwijs van de toekomst zelf te ontwerpen en te doceren.

Brandstof creëren

Het onderwijs van de toekomst wordt mogelijk door met docenten, studenten en ouders brandstof te creëren om de onderwijs motor op volle toeren te laten draaien. Dit doen we door:

  • Met een helicopterview te kijken naar de context van jouw onderwijspraktijk.
  • Samen de onderwijskoers te bepalen.
  • Van automatische piloot naar zelf achter het stuur, aan welke knoppen in het onderwijsontwerp kunnen we draaien om op koers te blijven?

Ready for take off

Vanuit de helicopterview kunnen we vaststellen wat de school brandstof oplevert. Dit vertalen we naar praktische workshops, goede gesprekken, brainstormsessies, bezinning en worldcafe’s. In de bijeenkomsten staat centraal dat we samen ontdekken, ontwerpen, proberen en leren zodat er een katalysator ontstaat die het onderwijs van de toekomst blijft voeden.